TTB: Kanser hastalarından ilave ücret alan özel sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin isimleri bildirilsin

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kimi özel sıhhat kurum ve kuruluşlarında kanser hastalarından ek fiyat alındığı ve fiyat ödemeyen hastalara ileri tarihli randevu verildiği savlarını Sıhhat Bakanlığı ve tabip odalarına iletti. TTB, “Özel sıhhat kurum ve kuruluşlarının münhasıran kanser tedavilerinin yürütümü istikametinden denetlenmesi, mevzuata karşıt davranan sıhhat kurum ve kuruluşları hakkında gerekli yaptırımın uygulanması ve bu sıhhat kurum ve kuruluşlarının isimleri ile sorumlu tabiplerinin isimlerinin disiplin süreçlerine temel olmak üzere bildirilmesini” istedi.

TTB, kimi özel sıhhat kurum ve kuruluşlarında kanser tedavileri için ek fiyat alındığına ve fiyat ödemeyen hastalara çok ileri tarihlere randevu verildiğine dair argümanlar üzerine Sıhhat Bakanlığı’na ve tabip odalarına dün bir yazı gönderdi. TTB Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un imzası ile Sıhhat Bakanlığı Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yollanan yazıda şu tabirlere yer verildi:

“Bilindiği üzere Toplumsal Güvenlik Kurumu Sıhhat Uygulama Tebliği’nin 1.9.3 unsuru uyarınca sıhhat hizmeti sunucuları hastalardan, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu süreçlere ait sunulan sıhhat hizmetlerinden ek fiyat alamazlar. Buna rağmen Birliğimize yapılan bildirimlerde, kimi özel hastanelerde verilen kanser tedavileri için ek fiyat alındığı ve fiyat ödemeyen hastalara çok ileri tarihlere randevu verildiği tabir edilmektedir.

Tüm sıhhat kurumlarında olduğu üzere özel sıhhat kurum ve kuruluşları tarafından da yaşamsal kıymeti haiz bu tedavilerin mevzuata ve hekimliğin dört temel prensibinden olan hastaya ziyan vermeme, hastaya fayda sağlama ve adalet unsurlarına uygun halde verilmesi mecburidir. Buna alışılmamış davranan, mesleksel deontoloji bakımından kabul edilemeyeceği üzere hastaların sıhhat ve ömür hakkını ağır biçimde ihlal etmektedir. Bu nedenle özel sıhhat kurum ve kuruluşlarının eşit ve adil bir hizmet sunumunun sağlanabilmesi ve hukuka karşıtlıkların tespiti hedefiyle münhasıran kanser tedavilerinin yürütümü tarafından denetlenmesi, mevzuata alışılmamış davranan sıhhat kurum ve kuruluşları hakkında gerekli yaptırımın uygulanması ve bu sıhhat kurum ve kuruluşlarının isimleri ile sorumlu doktorlarının isimlerinin disiplin süreçlerine temel olmak üzere tarafımıza bildirilmesini gereği için bilgilerinize sunarız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir