TMSF’den sigorta primlerine ilişkin değişiklik

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Yönetmelik değişiklikleri yeni yılın ilk günü yürürlüğe girecek. Yapılan değişiklik kapsamında, yönetmeliğin tanımlar kısmına dijital ortamın karşılığı eklenirken, sigortanın kapsam ve tutarına ilişkin hükümlerin belirlendiği bölüme ilave madde konuldu. Böylece sigorta tutarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından artırılabileceği hüküm altına alındı. TMSF den sigorta primlerine ilişkin değişiklik #1 Yönetmeliğin ilan yükümlülüğüne ilişkin maddesinde yapılan değişiklikle de kredi kuruluşlarına, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı şubelerinin görünen bir yerinde asma zorunluluğunun yanı sıra dijital ortamda ilan etme şartı getirildi. TMSF tarafından hazırlanan yönetmelik, kredi kuruluşları nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortalanması ile Fon tarafından tahsil edilecek sigorta primlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlıyor. Yönetmelikte yapılan düzenleme sonucu sigorta tutarına ilişkin madde 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek. İlan yükümlülüğüyle ilgili düzenleme ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir