Rekabet Kurumu’nun raporunda finansal teknolojilere vurgu

Rekabet Kurumu’nun hazırladığı, “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu”nda özellikle uzun vadede Türkiye’nin fintek yatırımları için cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak adımların önemine işaret edildi. Rekabet Kurumu’nun raporunda Türkiye’de finansal teknolojiler (fintek) ekosisteminin gelişimi için teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulması, üniversitelerde fintek programlarının açılması, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi özellikle uzun vadede Türkiye’nin bu alandaki yatırımlar açısından cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Raporda, finansal piyasaların daha rekabetçi bir görünüme kavuşmasının fırsatı olan fintek ekosisteminin, birkaç yıl içinde finansal hizmetlerde etkisini artırdığı kaydedildi. Rekabet Kurulu raporu Ekonomilerde yaşanan dijitalleşmenin sonucunda “veri sahipliği” kavramının rekabet analizlerinin mihenk taşını oluşturduğu kaydedilen raporda, şu ifadeler kullanıldı: “Finans sektörü özelinde veri sahipliği, her geçen gün daha kritik hale gelmekte ve piyasaların geleceği için belirleyici gösterge konumuna erişmektedir. Rekabet hukuku müdahalelerinde olduğu kadar fintek’in düzenlenmesinde de yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyaç tartışmasızdır. Özellikle, düzenleyici müdahalelerin daha kapsayıcı, hızlı ve öngörülebilir çözümler üretebilmesi dikkate alındığında, bu alana yönelik ideal düzenlemelerin hayata geçmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, oluşturulacak düzenleyici kuralların, finansal istikrarın korunması başta olmak üzere, klasik düzenleyici kaygıların yanında piyasalardaki rekabetin ve inovasyonun sürekliliğini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu doğrultuda, pazara girişleri teşvik eden ve pazardaki yeni oyuncuların zorunlu altyapılardan dışlanmasını engelleyen düzenleyici kuralların tesisi, etkin bir finansal yapının inşası sürecinde amaca uygun bir yaklaşım olacaktır.” Raporda, halihazırda klasik finansal oyuncuların erişebildiği veri setlerine pazardaki yeni nesil oyuncuların da erişebilmesinin, pazarda veriye erişim noktasında rakipler arasındaki asimetrik durumun ortadan kaldırılmasına hizmet edeceğine işaret edildi. Bu kapsamda, yerleşik finansal oyuncuların erişebildiği kayıtlara fintek şirketlerinin de faaliyet alanlarıyla ilgili olduğu ölçüde, erişebilmelerinin pazardaki yeni oyuncuların yerleşik oyuncularla eşit koşullarda rekabet edebilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir