Mustafa Varank: Son 5 yılda üniversitelerin projelerine 3 milyar lira destek verdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği üniversitelerin, Türkiye’nin gelişip kalkınmasında hayati bir role sahip olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son 5 yılda üniversitelerde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdiklerini belirterek, “Bu desteklerin yüzde 47’si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı.” dedi. Varank: Son 5 yılda üniversitelerin projelerine 3 milyar lira destek verdik Varank, salgın hastalıklardan iklim değişikliğine, enerji ve gıda arz güvenliğinden dijitalleşmeye kadar birçok alanda büyük sorun ve ihtiyaçların yenilikçi çözümler gerektirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “İşte bu noktada, başta üniversiteler olmak üzere tüm araştırma kurumlarına toplumun inovasyon ihtiyacını karşılamak adına önemli görevler düşüyor. Ancak geleneksel anlayışların bu kompleks sorunlara çözüm üretemeyeceği de bir gerçek olarak karşımızda. Bu nedenle yüksek öğretim sisteminin dünya genelinde büyük bir dönüşüm içinde olduğunu gözleyebiliyoruz. Artık üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole yapılar olma dönemi bitmiştir. Tam tersine bu kurumlar, belli alanlara odaklanarak çevrelerindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe oluyor ve birçok yeniliğe öncülük ediyor. Hal böyle olunca, bizim üniversitelerimizin de tekdüzelikten uzaklaşması ve bir misyon farklılaşmasına gitmesi büyük önem arz ediyor.” Mustafa Varank
Varank, Bakanlık olarak TÜBİTAK’la birlikte strateji belirleme ve destek sağlama başta olmak üzere birçok özel politika tasarlayıp uyguladıklarını belirterek, “Bu yıl hazırladığımız Üniversite Yetkinlik Analiz Raporu tam da bu amaca hizmet ediyor. 162 üniversitenin 131 alandaki yetkinliğinin değerlendirildiği raporda, kapsamlı bir yetkinlik haritası oluşturduk. Böylece üniversitelerin odaklanabileceği alanlar konusunda yol gösteriyor, birbirleriyle ve sanayiyle geliştirebilecekleri iş birliklerine ortam sağlıyoruz.” dedi. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun, yeni dönemdeki sanayi ve teknoloji politikalarının yol haritasını oluşturduğuna işaret ederek, üniversitelere ve araştırmacılara çok önemli destekler sağladıklarını vurgulayan Varank, “Son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik. Bu desteklerin yüzde 47’si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı.” dedi. Mustafa Varank Varank, Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı’yla üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılmasını, yeni ürün veya sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağladıklarının altını çizerek, “Üniversitelerdeki bilginin ticarileşmesini kolaylaştıran teknoloji transfer ofislerini destekliyoruz. Sanayi Doktora Programı’yla sanayi kuruluşlarında daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik ediyoruz. Bu programdan faydalanan doktora öğrencisi sayısı bugün itibarıyla 1.162’ye ulaştı.” diye konuşu. Diğer taraftan, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın dört bir yanındaki alanının en iyisi bilim insanlarını Türkiye’ye çektiklerini belirten Varank, şunları kaydetti: “Programın ilk çağrısı ile 21 farklı ülkeden 127 araştırmacının ekosistemimize dahil edilmesini sağladık. Bu bilim insanlarının 58’i araştırma üniversiteleri tarafından desteklendi. Bu araştırmacıların üniversitelerde çalışması bizim için önemli ama daha da önemlisi her biri en az 5 lisansüstü öğrencisini yürüttükleri projelerde yetiştiriyor. Yani hem teknoloji geliştiriyor hem de bu programla insan kaynağı yetiştirmiş oluyoruz. Biz maalesef bu konuya verdiğimiz ehemmiyetin üniversitelerimizden yeterince karşılık bulmadığını zaman zaman görebiliyoruz. Büyük zahmet ve yatırımlarla getirdiğimiz bu araştırmacıların, üniversitelerimizce çözülmesi gereken, inanın zor olmayan talepleri var. Özellikle rektörlerimizden bu konuya özel ihtimam göstermelerini istirham ediyorum.” İnsan kaynağına yönelik uyguladıkları bir diğer önemli desteğin de Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) olduğuna dikkati çeken Varank, bu program ile lisans seviyesindeki öğrencilerin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasını sağladıklarını söyledi. Mustafa Varank Varank, ayrıca, nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını anımsatarak, genç bilim insanlarını Sancar’ın bizzat seçeceğini ve kendi laboratuvarında çalışacağını kaydetti. Yıl başından itibaren başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına işaret eden Varank, bu yıl 199 üniversiteden 12 bin araştırmacının 10 binin üzerindeki makalesine maddi destek verdiklerini, bu makalelerden bazılarının dünyanın önde gelen dergilerinde yayımlandığını vurguladı. Mustafa Varank Bakan Varank, üniversitelere sağladıkları en önemli imkanlardan birinin de platform ve ağ destekleri olduğunun altını çizerek, “Fotovoltaik teknolojilerden 3 boyutlu yazıcılara, aşı geliştirilmesinden kanser terapilerine kadar kritik alanlarda desteklediğimiz bu platformların koordinasyonunu araştırma üniversitelerimiz yapıyor. 66 milyon liraya kadar fon ayırdığımız platformlarda esnek bir proje ve bütçe yönetimi oluşturduk. Mevcut proje ortakları değişebiliyor, başlangıçta yer almayan yeni ortaklar, yeni projelerle sürece dahil olabiliyor. Böylece araştırmacılarımız sonuca odaklasın, bürokrasinin koridorlarında enerjilerini tüketmesin istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir