Gelir vergisinde yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının “Gelir Vergisi Genel Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri tek patron sayılarak, fiyat gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak tevkif suretiyle vergilendirilecek. Kamu vazifelileri ayrıyeten beyanname vermeyecek.

Böylece, genel bütçe kapsamında bulunan kamu yönetimlerinde çalışan çalışanın, yıl içinde bu kapsamdaki öteki kurum ve kuruluşlardan da fiyat alması yahut bu kapsamdaki başka bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri fiyatlar tek patrondan alınan fiyat olarak pahalandırılacak.

Aynı takvim yılı içinde birden fazla patrondan fiyat geliri elde eden özel bölüm çalışanlarına da kolaylık sağlandı.

Hizmet erbabının birebir takvim yılı içinde patron değişikliği yaptığı durumlarda, talep etmesi ve patronun de kabul etmesi halinde, yeni patronun eski işverendeki gelir vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden tevkifat yapılabilmesine imkan tanındı.

Değişiklikle hizmet erbabının talep etmesi ve patronların de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde birebir anda birden fazla patrondan alınan fiyat gelirlerinin vergilendirilmesinde de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifat yapılabilecek.

Böylece, hizmet erbabına ve patronlara kolaylık sağlandı ve hizmet erbabının, yıllık beyanname vermesi durumunda da kümülatif matrah dikkate alınarak hesaplanan vergiyi mahsup edecek olması nedeniyle fark vergi ödememesi imkanı tanındı.​​​​​​​

(AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir