Eğitim harcamaları 2020’de yüzde 4,5 artı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait eğitim harcamaları istatistiklerini yayınladı. Türkiye’de eğitim harcamaları 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 4,5 artarak 270 milyar 921 milyon lira oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; yüzde 10,9 ile yükseköğretim ve yüzde 5,4 ile ilkokul oldu. Eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2019 yılında yüzde 6 iken, 2020 yılında yüzde 5,4 oldu. Devlet eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise 2019 yılında yüzde 4,4 iken, 2020 yılında yüzde 4 oldu. Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 31,9’unu yükseköğretim, yüzde 24,9’unu ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 40,1’i yükseköğretime, yüzde 36,9’u ortaöğretime yapıldı. Eğitim harcamaları 2020 de yüzde 4,5 artı #1 Türkiye’de 2020 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,7’si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 20,2 oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2019 yılında 11 bin 769 lira olurken, 2020 yılında ise 12 bin 311 lira olarak gerçekleşti. Eğitim harcamaları 2020 de yüzde 4,5 artı #2 Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2020 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 20 bin 774 lira ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2020 yılında 2019 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 10,3 ile yükseköğretim oldu. Bunu yüzde 4,7 ile ilkokul takip etti. Eğitim harcamaları 2020 de yüzde 4,5 artı #3 Eğitim harcamaları 2020 de yüzde 4,5 artı #4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir