Bursa’da sağlık çalışanları vergide adalet istiyor

BURSA (İGFA) – Bursa Tabip Odası, Yıldırım 16 No’lu Zümrütevler Aile Sıhhati önünde vergide adalet talebiyle bir basın açıklaması yaptı.

Her Çarşamba gerçekleştirdikleri açıklamaya Bursa Tabip Odası Lideri Dr. Levent Tufan Kumaş, BTO İdare Heyeti Saymanı Dr. Abdullah Karadağ, SES Bursa Şubesi, Genel Sıhhat İş Bursa Şubesi, Bursa Diş Doktorları Odası, Dev-Sağlık İş Bursa Şubesi, Aile Sıhhati Merkezi Çalışanları Ebe ve Hemşire Derneği ve çok sayıda doktor katıldı.

Zümrütevler Aile Sıhhati Merkezi önünde, ‘Vergide Adalet İstiyoruz’ pankartı açan doktorlar ismine konuşma yapan Bursa Tabip Odası Lideri Dr. Levent Tufan Kumaş, “Biz emekçiler, işçiler, emekliler, doktorlar, dişhekimleri, hemşireler… yani fiyatlı geçinenler olarak yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen artırımlarla her gün fakirleşiyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı süratle bozuluyor. Düşük fiyatlarla, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki pürüzlerle, meslek örgütlerinin fonksiyonsuz hale getirilmeye çalışıldığı bir sistemde emek sömürüsü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş üzere adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen fiyat artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor. Türkiye’de vergi yükü giderek daha fazla personellerin, işçilerin, emeklilerin dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır” diye konuştu.

En düşük vergi tarife dilimi artışının şuurlu biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girdiğini vurgulayan Dr. Tufan, “Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat mucibince ortaya çıkan bu fiyatı yüzde 50’sine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Fakat Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, emekçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir. Öte yandan ücretlilerin gelir vergisi oranı da epey yüksektir. Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu istikamette vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıyeten, taban fiyat istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir