Bireysel sulamada hibe desteğinde değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, lineer veya center pivot, tamburlu ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması konularında son 10 yılda hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamayacak. Yeni sisteme göre yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını, yatırımın bitiminden sonra konusuna göre başvuru yapılan yıl dahil, belirtilen yatırım konularını 5 yıl değiştiremeyeceği belirtildi. Bireysel sulamada hibe desteğinde değişiklik #1 Hibe desteklerden, kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamayacaklar. Geçmiş tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle son 3 yıl içinde sözleşmesi feshedilenlerin hibe başvurusunda bulunamayacağı açıklandı. Bireysel sulamada hibe desteğinde değişiklik #2 Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu Yasaklılar Listesi’nde olanların da hibe başvurusu kabul edilmeyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir