7’nci yargı paketi yasalaştı: Yeni yargı paketinde neler var?

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Şurası’nda kabul edildi.

Yeni yargı paketinde yer alan hususlar şöyle:

>> Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’na ‘konutta haciz’ başlıklı husus ekleniyor. Buna nazaran, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak.

Mahkeme, evrakın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz süreçleri yapılacak.

Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde hacze devam edilecek. Fakat konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz süreci sırasında, bu yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına istek göstermez ise haciz sürecine son verilecek. Bu karar ihtiyati haciz hakkında uygulanmayacak.

Bu karar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten evvel verilem konutta haciz yapılmasına ait kararlar ve haczedilmiş eşyalar hakkında da uygulanmayacak.

Düzenlemeyle, borçlu ve birebir çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile tüm mesken eşyasının haczi yasaklanıyor. Borçlu ve birebir çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm konut eşyası haciz olunamayacak.

Uyuşturucu unsurların müsaderesi

Uyuşturucu hususların kesin olarak raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen metoda uygun alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine, sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilecek.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu unsurlar gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Örnek olarak alınan uyuşturucu unsurlar kararla birlikte müsadere edilecek lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Mahkeme, belgenin tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz süreçleri yapılacak.

Haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı kesin olarak kaldıracak. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, mevcut haciz talebi hakkında yine karar verecek.

Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde hacze devam edilecek. Fakat konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz süreci sırasında, bu yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına istek göstermez ise haciz sürecine son verilecek. Bu karar ihtiyati haciz hakkında uygulanmayacak.

Bu karar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten evvel verilem konutta haciz yapılmasına ait kararlar ve haczedilmiş eşyalar hakkında da uygulanmayacak.

Düzenlemeyle, borçlu ve tıpkı çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin şahsî eşya ile tüm mesken eşyasının haczi yasaklanıyor. Borçlu ve birebir çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm mesken eşyası haciz olunamayacak.

İcra takibine mevzu alacağa yetecek ölçüsü aşacak biçimde haciz yapılamayacak.

Uyuşturucu unsurların müsaderesi

Uyuşturucu unsurların kesin olarak raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen yönteme uygun alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine, sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilecek.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu unsurlar gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Örnek olarak alınan uyuşturucu hususlar kararla birlikte müsadere edilecek lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Avukatlara finansman desteği

Avukatların ofis kurma masraflarının karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun kurallarda finansman takviyesi sağlanacak. Takviyenin sağlanmasına ait tarz ve temeller, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenecek.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, birinci 5 yıl baro keseneği alınmayacak.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi hedefiyle isimli yardım ofisinin gelirleri ortasında yer alan harçların ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Genel Kurul’da kabul edilen kanunla ilgili öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

► Aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm mesken eşyaları haczedilemeyecek.

► İcra takibine husus alacağa yetecek ölçüsü aşacak halde haciz yapılamayacak.

► Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hususların imal ve ticareti kabahatine ait ceza yarı oranında artırılıyor.

► Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sonu 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

► Mesleğe yeni başlayan avukatlardan birinci 5 yıl baro keseneği alınmayacak.

► Çocuğunun hastalığı nedeniyle bayan mahkumun cezasının infazı 1 yıla kadar ertelenebilecek; erteleme müddeti her seferinde 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 defa uzatılabilecek.

► Kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı husus satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanmak cürmünden hükümlü olanların, tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zarurî olacak.

►Şüphelinin uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından test yapılabilecek.

► Kira bağlantısı, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve paydaşlığın giderilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan evvel orta bulucuya başvurma koşulu aranacak.

► Anayasa Mahkemesinde derdest olan birtakım kişisel müracaatlar bakımından Tazminat Kuruluna müracaat edilebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir