Sağlıkçılar ülke genelinde iş bırakacak

ANKARA (İGFA)- Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Lideri Dr. Derya Mengücük, özlük hakkı ve mali kayıplar, sıhhatte şiddet, haksızlık, hukuksuzluğun devam ettikçe birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi ismine 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde iş bırakarak birinci ikazlarını yapacaklarını belirterek, “Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde artırarak devam edeceğimizi kamuoyu ve siyasi, idari sorumlulara ilan ediyoruz” dedi.

SAĞLIK PROFESYONELLERİ YOKSULLUK SONU ALTINDA KALAN FİYATLARA MAHKUM EDİLİYOR

Açıklanan memur artırımının oranlarının bilhassa sıhhat alanı çalışanlarının emek ve geçimini karşılamaktan çok uzak olduğunu belirten Dr. Derya Mengücük, sıhhat profesyonelleri, yoksulluk sonu altında kalan ve en düşük memur maaşına dahi ulaşamayan fiyatlara mahkum edildiğini söyledi.

Aile hekimliğinde cari ödeneklere de tıpkı biçimde yapılan artırım, gerçek enflasyon yaşantısında Aile Sıhhati Merkezleri’ni devam ettiremeyecek duruma getirildiğini kaydeden Dr. Mengücük, “Giderler karşılanamıyor. Aile doktorları ellerinde hesap makinası gerek kira, işçi maaşı ve SGK fiyatları gerekse öteki masrafları bu yetersiz ödeneklere sığdırmaya çalışıyor. Lakin bu mümkün görünmüyor. Aile hekimliğinde çalışan ebe ve hemşirelerin mesleksel unvanları ellerinden alındığı üzere emeklerinin karşılığı fiyat ve insanca ömür hakları da gasp ediliyor. Fiyatları haksız formda tavan fiyat sonu ile engelleniyor. Yapılan ek ödemeleri tam ve eksiksiz olarak almaları asla mümkün olmuyor. Siyasi ve ticari tasalarla şekillendirilen sıhhat sistemi hastaları mağdur ettiği üzere çalışanlarını da eziyor, sömürüyor ve tüketiyor. Hasta ve doktordan, hasta ve ebe-hemşireden, hasta ve tüm sıhhat profesyonellerinden en temel insan hakkı olan SIHHAT HAKKI için tartışmasız en gerekli öge olan VAKİT çalınıyor. 2-3 dakikaya sıkıştırılmış sıhhat hizmeti, sıhhat hizmeti değildir. Sıhhat çalışanlarını buna zorlayan siyasettir. Yanlış ve yetersiz, liyakatsız sıhhat politikalarıdır” diye konuştu.

21 STK İLE BİRLİKTE TALEPLERİMİZİ KARARLILIK VE ISRARLA GÖSTERİYORUZ

Dr. Derya Mengücük, siyasi ve idari ilgililere seslenerek, yapılacak toplu mukavele görüşmeleri öncesinde, esas unsurlarda toplanan sıkıntıların tahlilini fırsat tanıdıklarını belirtti.

21 STK’nın taleplerdeki kararlılık ve ısrarını gösterdiklerini kaydeden Dr. Mengücük, “Yetkili görünen sendikalara, yıllardır izledikleri yol ve usulleri ile sıhhat işçilerinin her türlü hak kayıplarının birincil sorumlusu olarak, bir sefer olsun onurlu bir sendikal duruş için kendi kendilerini fesh etmeye çağırıyoruz. Birlik ve dayanışmanın tartışılmaz gücüne sonsuz inancımız ve bağlılığımızla 21 STK’nın yer aldığı SABİM platformunun bileşeni olarak 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak iş bırakmanın bir ön ihtar olduğunu, taleplerimiz karşılanmaz, problemler çözülmez, haklarımız verilmez, prestijimiz iade edilmez ise arttırarak devam edeceğimizi duyururuz” diye konuştu.

AHESEN: SON 10 YILDA PROBLEMLERLE BİRLİKTE İŞ YÜKÜ DE ARTTI

Öte yandan platform üyelerinden Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Lideri Dr. Ahmet Kandemir dei sıhhat ile ilgili tüm harika durumlarda, şiddet de dahil olmak üzere ebediyen ön saflarda yer alan aile doktorları ve aile sıhhati çalışanlarının, bilhassa son 10 yılda hem sıkıntılarının hem de iş yüklerinin giderek arttığını vurguladı.

Başkan Dr. Kandemir, artan enflasyon, mantıksız tavan ve teşvik fiyatları, can güvenliği sorunu, memur maaş artırımının yüzde 17,5’te kalması, yapılacak ek ödemelerin kök maaşa yansıtılmayacak olması üzere açık olan ve disiplin tarafından memur üzere değerlendirilirken iş garantisinin yok edilebileceği üzere net olmayan alt metin ayrıntıları ile tahlil beklenen meseleler çözümsüzlüğe ulaştığını belirterek, “Vatandaşına kamuda hizmet veren doktorlar, ebeler, hemşireler bir nevi ceza ile karşı karşıya bırakılarak aile sıhhati merkezleri tercih edilme manasında cazibesini yitirdi” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir